Uncategorized

/Uncategorized

Blog Post Title

By | 2017-07-26T22:15:06+02:00 July 26th, 2017|Categories: Uncategorized|

What goes into a blog post? Helpful, industry-specific content that: 1) gives readers a useful takeaway, and 2) shows you're an industry expert. Use your company's blog posts to opine on current industry topics, humanize your company, and show how your products and services can help people.

TIFĦIR LILL-BANDA ĦAL-LUQAIJA Li ġġib l-Arma u l-Isem SANT’ANDRIJA F’dan il-jum kbir u solenni F’dina l-festa ta’ l-Appostlu Tifħir imorru nroddu Lil min bil-wisq jistħoqlu. Dik il-banda li ġġib l-arma Ta’ l-Appostlu S. Andrija Li f’qalbna llum tnissel L-akbar ferħ u l-allergrija. Bħala stilla tirrisplendi F’din il-ġurnata l-arma tagħha Ir-raġġi tagħha f’qalbna titfa Biex ilkoll ningħaqdu magħha.
Dina l-arma li qiegħed insemmi Bla xejn inġibu idejiet Tikkonsisti, Salib, Kuruna Imdawrin biż-żewġ palmiet. Dina l-arma tal-banda tagħna Biha ninsabu wisq kburin Jekk xi Ħal-Luqi ma sellimx lilha Ma jkunx min-nisel ta’Ħal-Luqa Dina l-arma ġo Ħal-Luqa Ta’ bil-fors iġġiblek għira Arma oħra ġo pajjiżna Ħdejn ta’ l-Appostlu hija żgħira.
Għaliex b’dik l-arma ta’ l-Appostlu Li hemm fil-fidi tal-magħmudija Lil kulħadd immorru nuru Li aħna ulied ta’ Sant’Andrija. Dana l-isem ta’ din il-banda Fost l-oħrajn huwa l-aħjar Huwn l-Isem ta’ Sant’Andrija Ta’ Ħal-Luqa it-Titular. Viva ngħidu ‘l Qaddis tagħna Il-Kbir Appostlu Sant’Andrija Viva dejjem dik il-Banda Li għalih hija msemmija. Bir-raġun o Banda tagħna Miegħek nibqgħu mgħaqudin Għax il-kbir Ismek S. Andrija Huwa l-għaxqa ta’ Ħal-Luqin.