Sunett ta’ Tifħir lill-Glorjuż Appostlu Sant’ Andrija miktub fl-1910 minn membru tas-Soċjeta’ tagħna s-Sur Salvatore Zammit (It-Tatu)

///Sunett ta’ Tifħir lill-Glorjuż Appostlu Sant’ Andrija miktub fl-1910 minn membru tas-Soċjeta’ tagħna s-Sur Salvatore Zammit (It-Tatu)
Sunett ta’ Tifħir lill-Glorjuż Appostlu Sant’ Andrija miktub fl-1910 minn membru tas-Soċjeta’ tagħna s-Sur Salvatore Zammit (It-Tatu) 2017-12-31T02:11:11+02:00

flomax price lumigan cost uk TIFĦIR LILL-BANDA ĦAL-LUQAIJA
requip canada Li ġġib l-Arma u l-Isem SANT’ANDRIJA

buy cleocin t gel online F’dan il-jum kbir u solenni
F’dina l-festa ta’ l-Appostlu
Tifħir imorru nroddu
Lil min bil-wisq jistħoqlu.

avandamet cost Dik il-banda li ġġib l-arma
Ta’ l-Appostlu S. Andrija
Li f’qalbna llum tnissel
L-akbar ferħ u l-allergrija.

encorate chrono 200 price Bħala stilla tirrisplendi
F’din il-ġurnata l-arma tagħha
Ir-raġġi tagħha f’qalbna titfa
Biex ilkoll ningħaqdu magħha.

glycomet trio 1 price Dina l-arma li qiegħed insemmi
Bla xejn inġibu idejiet
Tikkonsisti, Salib, Kuruna
Imdawrin biż-żewġ palmiet.

tadacip from uk Dina l-arma tal-banda tagħna
Biha ninsabu wisq kburin
Jekk xi Ħal-Luqi ma sellimx lilha
Ma jkunx min-nisel ta’Ħal-Luqa

duolin respules price in india Dina l-arma ġo Ħal-Luqa
Ta’ bil-fors iġġiblek għira
Arma oħra ġo pajjiżna
Ħdejn ta’ l-Appostlu hija żgħira.

speman forte price in india Għaliex b’dik l-arma ta’ l-Appostlu
Li hemm fil-fidi tal-magħmudija
Lil kulħadd immorru nuru
Li aħna ulied ta’ Sant’Andrija.

trioday tablets cipla price Dana l-isem ta’ din il-banda
Fost l-oħrajn huwa l-aħjar
Huwn l-Isem ta’ Sant’Andrija
Ta’ Ħal-Luqa it-Titular.

norpace 100 mg in canada Viva ngħidu ‘l Qaddis tagħna
Il-Kbir Appostlu Sant’Andrija
Viva dejjem dik il-Banda
Li għalih hija msemmija.

ovral l price Bir-raġun o Banda tagħna
Miegħek nibqgħu mgħaqudin
Għax il-kbir Ismek S. Andrija
Huwa l-għaxqa ta’ Ħal-Luqin.