Esebizzjoni xogħlijiet ta’ Michael Camilleri Cauchi

///Esebizzjoni xogħlijiet ta’ Michael Camilleri Cauchi
Esebizzjoni xogħlijiet ta’ Michael Camilleri Cauchi 2017-12-30T23:48:27+02:00

Sehem l-Għaqda Mużikali Sant’ Andrija f’esebizjoni li saret fil-każin Soc Filarmonica Pinto fl-okazzjoni ta’ Lejl f’Casal Fornaro ġewwa Ħal Qormi.

L-esebizzjoni kienet kollha xogħlijiet ta’ Michael Camilleri Cauchi b’xogħol li huwa ħadem kemm f’Malta kif ukoll f’ Għawdex. Kien l-artist stess li talab sabiex l-istatwa ta’ Sant’ Andrija li din is-sena għalqet 30 sena minn mindu ħarġet min idejn dan l-artist tkun għal wiri għal din l-okkażjoni. Fost ix-xogħlijiet esebiti kien hemm ukoll l-wiċċ u d-disinn tal-istatwa ta’ San Pawl. Fil-main image ta’ dan l-artiklu naraw l-artist flimkien mal-istatwa ta’ Sant’ Andrija

Ir-relazzjoni tal-għaqda tagħna hija waħda ferm tajba mal-familja Camilleri Cauchi peress li l-Għaqda Mużikali Sant’ Andrija tista tiftaħar li għandha xogħlijiet tal-familja Camilleri Cauchi, ulied il-maghruf statwarju Għawdxi Wistin Camilleri Cauchi li kien magħruf għal ħila artistika tiegħu. Filwaqt illi Michael ħadem l-istatwa ta’ Sant’Andrija li tintrama fil-Pjazza tal-knisja fil-ġranet tal-festa, ħuh Alfred, kien ħadem l-istatwa ta’ Sant’Andrija li tinsab fil-faccata tal-Każin. Ħuhom Paul, pitter il-kwadru li jinsab fis-sala prinċipali tal-Każin li juri l-adorazzjoni tas-salib ta’ Sant’Andrija xogħol li tlesta u ġie inawgurat fl-1983. Barra minhekk, Paul pitter ukoll il-kwadri ta’ fuq il-bandalori li jintramaw fil-pjazza fil-ġranet tal-festa u li juru siltiet mill-ħajja tal-Appostlu Sant’Andrija.

wirja

TIFĦIR LILL-BANDA ĦAL-LUQAIJA
Li ġġib l-Arma u l-Isem SANT’ANDRIJA

F’dan il-jum kbir u solenni
F’dina l-festa ta’ l-Appostlu
Tifħir imorru nroddu
Lil min bil-wisq jistħoqlu.

Dik il-banda li ġġib l-arma
Ta’ l-Appostlu S. Andrija
Li f’qalbna llum tnissel
L-akbar ferħ u l-allergrija.

Bħala stilla tirrisplendi
F’din il-ġurnata l-arma tagħha
Ir-raġġi tagħha f’qalbna titfa
Biex ilkoll ningħaqdu magħha.

Dina l-arma li qiegħed insemmi
Bla xejn inġibu idejiet
Tikkonsisti, Salib, Kuruna
Imdawrin biż-żewġ palmiet.

Dina l-arma tal-banda tagħna
Biha ninsabu wisq kburin
Jekk xi Ħal-Luqi ma sellimx lilha
Ma jkunx min-nisel ta’Ħal-Luqa

Dina l-arma ġo Ħal-Luqa
Ta’ bil-fors iġġiblek għira
Arma oħra ġo pajjiżna
Ħdejn ta’ l-Appostlu hija żgħira.

Għaliex b’dik l-arma ta’ l-Appostlu
Li hemm fil-fidi tal-magħmudija
Lil kulħadd immorru nuru
Li aħna ulied ta’ Sant’Andrija.

Dana l-isem ta’ din il-banda
Fost l-oħrajn huwa l-aħjar
Huwn l-Isem ta’ Sant’Andrija
Ta’ Ħal-Luqa it-Titular.

Viva ngħidu ‘l Qaddis tagħna
Il-Kbir Appostlu Sant’Andrija
Viva dejjem dik il-Banda
Li għalih hija msemmija.

Bir-raġun o Banda tagħna
Miegħek nibqgħu mgħaqudin
Għax il-kbir Ismek S. Andrija
Huwa l-għaxqa ta’ Ħal-Luqin.