Sena wara…storja qasira tal- www.bandasantandrija.org

///Sena wara…storja qasira tal- www.bandasantandrija.org
Sena wara…storja qasira tal- www.bandasantandrija.org 2017-12-31T23:49:30+00:00

Għaddiet sena minn meta s-sit eletroniku ġie żviluppat mill-ġdid. L-għan ta’
dan l- iżvilupp kien li nibnu dar virtwali f’din id-dinja moderna, sabiex b’hekk
nkomplu bil-progress tal-Għaqda tagħna,.

Għalkemm l-iżvilupp tas-sit dam iktar milli kien ipjanat, ir-riżultati kienu
tajbin ħafna. Is-sit għandu dehra u disinn oriġinali w fl-ebda ħin ma użajna
prodotti oħra lesti. Pprogrammajna ukoll sistema biex nkunu nistgħu naġġornaw
is-sit b’mod faċli ħafna w malajr. Dan jagħti ċ-ċans lil persuni mhux tekniċi li
jħħaddmu s-sit; eżempju ċar ta’dan rajnih fi żmien il-Ġimgħa tal-Festa ta’din
is-sena fejn konna naġġornaw is-sit kull filgħaxija b’dak kollu li jkun ġara
f’dik il-ġurnata. Ir-reazzjoni tal-publiku ġenerali kienet pożittiva ħafna u
kelna wkoll numru sabiħ ta’suġġerimenti kif nistgħu nkomplu mmexxu l-quddiem dan
is-sit.

Iżda ftit wara li konna tellajna s-sit, iltqajna mal-ewwel problemi. Ċertu nies
ippruvaw isolvu l-problemi tagħhom fuq il-guestbook tas-sit u ffirmaw ukoll
b’isem il-president tal-Għaqda tagħna. Fi żmien il-festa ukoll ċertu nies għażlu
l-guestbook sabiex joffendu u jweggħu lil ħaddiehor. F’dak iz-zmien kelli nieħu
d-deċiżjoni li neħħi l-guestbook għal ftit żmien. Il-politika li użajt fir-rigward
tal-guestbook u sezzjonijiet oħra tas-sit kienet li nħalli l-viżitatur
il-liberta’ kollha iżda li jkun responsabli. F’dan ir-rigward ippermettejt anki
kritika lejn l- Għaqda tagħna. Iżda l-esperjenza għalmitni li ħafna drabi xi
persuni abbużżaw u ħamġu l-isem ta’dak li jirrapreżentaw.

Minkejja dawn il-problemi u oħrajn, jien flimkien ma sħabi nippruvaw naġġornaw
is-sit kull ġimgħa sabiex noffru dejjem materjal ġdid. Fil-fatt fuq dan is-sit
hemm madwar 80 artiklu flimkien ma iktar minn 2,000 ritratt; kollu materjal li
għaddejna lil publiku bl-għola kwalita’. Dan kollu juri ħidma ħajja mimlija
entużjażmu w fi ftit żmien, is-sit tal- Għaqda Mużikali Sant’Andrija sar wieħed
mill-iktar segwiti f’Malta.

Statistika ta'viżitaturi matul din is-sena.

L-għan li għalih konna bnejna s-sit mill-ġdid ilħaqnih, imma issa irridu
nimmiraw iktar l-fuq. Fil-futur għadna proġett ieħor sabiex nkomplu nkabbru dan
s-sit tagħna. Dettalji ta’dan il-proġett se jitħabbru iktar il-quddiem iżda minn
issa napella lil kulħadd li min għandu xi suġġerimenti jgħaddihomlna halli dan
is-sit ikun l-ideja ta’kulħadd u mhux ta’persuna waħda biss. Nemmen li b’dan il-proġett, www.bandasantandrija.org tista ssir attrazzjoni ferm ikbar milli hija bħalissa.

Nixtieq nirringrazzja lil sinjuri Hector Farruġia w Oliver Cini li ħadmu fuq is-siti
tal-passat tal-Għaqda tagħna. Lil Bernard u Antonie li jaġġornaw is-sit
kontinwament. Fl-aħħar lil dawk il-mijiet li jżuru s-sit tagħna li bis-saħħa
ta’dan iħeġġuna nkomplu naħdmu għall-ġid tal-Għaqda Mużikali Sant’Andrija

Grazzi tal-għajnuna tagħkom.

TIFĦIR LILL-BANDA ĦAL-LUQAIJA
cheapest cialis in canada Li ġġib l-Arma u l-Isem SANT’ANDRIJA

F’dan il-jum kbir u solenni
F’dina l-festa ta’ l-Appostlu
Tifħir imorru nroddu
Lil min bil-wisq jistħoqlu.

Dik il-banda li ġġib l-arma
Ta’ l-Appostlu S. Andrija
Li f’qalbna llum tnissel
L-akbar ferħ u l-allergrija.

Bħala stilla tirrisplendi
F’din il-ġurnata l-arma tagħha
Ir-raġġi tagħha f’qalbna titfa
Biex ilkoll ningħaqdu magħha.

Dina l-arma li qiegħed insemmi
Bla xejn inġibu idejiet
Tikkonsisti, Salib, Kuruna
Imdawrin biż-żewġ palmiet.

Dina l-arma tal-banda tagħna
Biha ninsabu wisq kburin
Jekk xi Ħal-Luqi ma sellimx lilha
Ma jkunx min-nisel ta’Ħal-Luqa

Dina l-arma ġo Ħal-Luqa
Ta’ bil-fors iġġiblek għira
Arma oħra ġo pajjiżna
Ħdejn ta’ l-Appostlu hija żgħira.

Għaliex b’dik l-arma ta’ l-Appostlu
Li hemm fil-fidi tal-magħmudija
Lil kulħadd immorru nuru
Li aħna ulied ta’ Sant’Andrija.

Dana l-isem ta’ din il-banda
Fost l-oħrajn huwa l-aħjar
Huwn l-Isem ta’ Sant’Andrija
Ta’ Ħal-Luqa it-Titular.

Viva ngħidu ‘l Qaddis tagħna
Il-Kbir Appostlu Sant’Andrija
Viva dejjem dik il-Banda
Li għalih hija msemmija.

Bir-raġun o Banda tagħna
Miegħek nibqgħu mgħaqudin
Għax il-kbir Ismek S. Andrija
Huwa l-għaxqa ta’ Ħal-Luqin.