Media 2017-12-24T23:46:03+02:00

Media Shortcodes

Avada has several built in short codes to manage your media. Youtube and Vimeo videos can be used all throughout the site and are all fully responsive. Images and videos can open in a lightbox, and you can use Soundcloud for all your audio files. All of this is easily accessed via built-in shortcodes.

image 1

Lightbox Shortcode

The Lightbox Shortcode lets you display high resolution images in a lightbox and a thumbnail that triggers it. You can also have an image as a thumbnail, but display a video in the lightbox. This shortcode is fully responsive, and is compatible with any size of our columns shortcode. This shortcode also has the option to add Alternative Information in case the image or video does not load properly.

image 1

image 1

image 1

image 1

Youtube Shortcode

The Youtube Shortcode allows you to display videos from Youtube by simply entering the video ID. This shortcode is fully responsive and allows you to indicate the width and height it will display in. This shortcode also gives you the option to autoplay the video, and to add additional API parameters.

Vimeo Shortcode

The Vimeo Shortcode allows you to display videos from Vimeo by simply entering the video ID. This shortcode is fully responsive and allows you to indicate the width and height it will display in. This shortcode also gives you the option to autoplay the video, and to add additional API parameters.

Souncloud Shortcode

The Soundcloud Shortcode allows you to insert Soundcloud audio into your website with ease. Simply indicate the URL, and you’re good to go. This shortcode is fully responsive, and works perfectly with our columns shortcode. It also features some meta options such as width, height, auto play, color, and comments.

Complete Set of Options

Every option and description included with the media shortcodes are listed below.

Lightbox Shortcode

 • title – the custom description text that will be displayed inside the lightbox.
 • href – The URL path of the image, video or website you want to open in the lightbox.
 • data-rel – Must stay as prettyPhoto for the lightbox to work.
 • src – The URL path of the small image that will trigger the lightbox.
 • alt – The custom alternative title text that will show up in the lightbox.
 • class – Add a custom class to the wrapping HTML element for further css customization.
 • id – Add a custom id to the wrapping HTML element for further css customization.

Youtube Shortcode

 • id – The id of the video you want to insert. For example, the Video ID for http://www.youtube.com/LOfeCR7KqUs is LOfeCR7KqUs.
 • width –  Accepts a pixel value or a percentage to set the width. For example, 1px, or 50%. Leave Blank for full width.
 • height –  Accepts a pixel value or a percentage to set the height. For example, 1px, or 50%. Leave Blank for full width.
 • autoplay – Can be one of these values: yes, or no. This will enable or disable autoplay.
 • api_params – An additonal vimeo video paramter option.
 • class – Add a custom class to the wrapping HTML element for further css customization.

Vimeo Shortcode

 • id – The id of the video you want to insert. For example, the Video ID for https://vimeo.com/75230326 is 75230326.
 • width –  Accepts a pixel value or a percentage to set the width. For example, 1px, or 50%. Leave Blank for full width.
 • height –  Accepts a pixel value or a percentage to set the height. For example, 1px, or 50%. Leave Blank for full width.
 • autoplay – Can be one of these values: yes, or no. This will enable or disable autoplay.
 • api_params – An additonal vimeo video paramter option.
 • class – Add a custom class to the wrapping HTML element for further css customization.

Soundcloud Shortcode

 • url – The URL path of the soundcloud track you want to embed. For example, http://api.soundcloud.com/tracks/110813479.
 • comments – Can be one of these values: yes, or no. This will show or hide comments.
 • auto_play – Can be one of these values: yes, or no. This will enable or disable autoplay.
 • color – Accepts a hexcode ( #000000 ). Sets the color.
 • width – Accepts a pixel value or a percentage to set the width. For example, 1px, or 50%. Leave Blank for full width.
 • height – Accepts a pixel value or a percentage to set the height. For example, 1px, or 50%. Leave Blank for full width.
 • class – Add a custom class to the wrapping HTML element for further css customization.
 • id – Add a custom id to the wrapping HTML element for further css customization.

Join The 100,000+ Satisfied Avada Users!

BUY AVADA NOW!

TIFĦIR LILL-BANDA ĦAL-LUQAIJA
Li ġġib l-Arma u l-Isem SANT’ANDRIJA

F’dan il-jum kbir u solenni
F’dina l-festa ta’ l-Appostlu
Tifħir imorru nroddu
Lil min bil-wisq jistħoqlu.

Dik il-banda li ġġib l-arma
Ta’ l-Appostlu S. Andrija
Li f’qalbna llum tnissel
L-akbar ferħ u l-allergrija.

Bħala stilla tirrisplendi
F’din il-ġurnata l-arma tagħha
Ir-raġġi tagħha f’qalbna titfa
Biex ilkoll ningħaqdu magħha.

Dina l-arma li qiegħed insemmi
Bla xejn inġibu idejiet
Tikkonsisti, Salib, Kuruna
Imdawrin biż-żewġ palmiet.

Dina l-arma tal-banda tagħna
Biha ninsabu wisq kburin
Jekk xi Ħal-Luqi ma sellimx lilha
Ma jkunx min-nisel ta’Ħal-Luqa

Dina l-arma ġo Ħal-Luqa
Ta’ bil-fors iġġiblek għira
Arma oħra ġo pajjiżna
Ħdejn ta’ l-Appostlu hija żgħira.

Għaliex b’dik l-arma ta’ l-Appostlu
Li hemm fil-fidi tal-magħmudija
Lil kulħadd immorru nuru
Li aħna ulied ta’ Sant’Andrija.

Dana l-isem ta’ din il-banda
Fost l-oħrajn huwa l-aħjar
Huwn l-Isem ta’ Sant’Andrija
Ta’ Ħal-Luqa it-Titular.

Viva ngħidu ‘l Qaddis tagħna
Il-Kbir Appostlu Sant’Andrija
Viva dejjem dik il-Banda
Li għalih hija msemmija.

Bir-raġun o Banda tagħna
Miegħek nibqgħu mgħaqudin
Għax il-kbir Ismek S. Andrija
Huwa l-għaxqa ta’ Ħal-Luqin.