Home

Home
Home 2018-01-07T22:35:37+01:00

Merħba mil-Għaqda Mużikali Sant’Andrija, Luqa

Kien proprju f’Ġunju ta’ 1-1883 meta twaqqfet uffiċjalment l-ewwel għaqda mużikali fir-raħal ta’ Ħal Luqa u ngħatat l-isem f’ġieħ il-Patrun tar-raħal Sant’ Andrija. Sa dan il-jum l-isem tal-Għaqda Mużikali Sant’Andrija huwa l-ikbar teżor li jħadnu l-membri tagħha. L-għan ta’dan is-sit huwa li nkomplu nżidu l-għarfien tal-Għaqda tagħna b’informazjoni storika w dik iktar riċenti.

“Viva ngħidu ‘l Qaddis tagħna, Il-Kbir Appostlu Sant’Andrija. Viva dejjem dik il-Banda li għalih hija msemmija.”

L-Aħħar Informazjoni w Artikli

Isem Ħal Luqa f’Mapep Antiki tas-Seklu Sittax

Aqra ikar

It-Titular l-antik

Aqra ikar

Il-Kwadri tal-Qalb ta’ Ġesu u tal-Madonna taċ-Ċintura

Aqra ikar

“Dana l-isem ta’din il-banda, fost l-oħrajn huwa l-aħjar. Huwa l-isem ta’ Sant’Andrija, ta’ Ħal Luqa it-Titular.”

Attivitajiet u Avvenimenti

Malta fil-Presepju

Aqra ikar

Ċelebrazzjoni tal-Pussess tal-Wisq.Rev.Kan Michael Zammit

Aqra ikar

Sehem l-Għaqda tagħna fil-Valetta 2018

Aqra ikar

“Din l-arma tal-banda tagħna biha ninsabu wisq kburin. Jekk xi Ħal-Luqi ma ssellimx lilha ma jkunx min-nisel ta’Ħal-Luqin.”

L-Aħħar Filmati

“Bir-raġun o Banda tagħna, miegħek nibqgħu mgħaqudin għax il-kbir Ismek Sant’Andrija huwa l-għaxqa tal-Ħal Luqin.”

Saint Andrew's Band Fireworks Factory

Like and Share!

Saint Andrew’s Band Fireworks Factory

Facebook Fan Page

Sezzjoni Żgħażagħ, Għaqda Mużikali Sant'Andrija

Like and Share!

Għaqda Mużikali Sant'Andrija

Like and Share!

Għaqda Mużikali Sant’Andrija

Facebook Fan Page

elocon lotion price TIFĦIR LILL-BANDA ĦAL-LUQAIJA
Li ġġib l-Arma u l-Isem SANT’ANDRIJA

F’dan il-jum kbir u solenni
F’dina l-festa ta’ l-Appostlu
Tifħir imorru nroddu
Lil min bil-wisq jistħoqlu.

Dik il-banda li ġġib l-arma
Ta’ l-Appostlu S. Andrija
Li f’qalbna llum tnissel
L-akbar ferħ u l-allergrija.

Bħala stilla tirrisplendi
F’din il-ġurnata l-arma tagħha
Ir-raġġi tagħha f’qalbna titfa
Biex ilkoll ningħaqdu magħha.

Dina l-arma li qiegħed insemmi
Bla xejn inġibu idejiet
Tikkonsisti, Salib, Kuruna
Imdawrin biż-żewġ palmiet.

Dina l-arma tal-banda tagħna
Biha ninsabu wisq kburin
Jekk xi Ħal-Luqi ma sellimx lilha
Ma jkunx min-nisel ta’Ħal-Luqa

Dina l-arma ġo Ħal-Luqa
Ta’ bil-fors iġġiblek għira
Arma oħra ġo pajjiżna
Ħdejn ta’ l-Appostlu hija żgħira.

Għaliex b’dik l-arma ta’ l-Appostlu
Li hemm fil-fidi tal-magħmudija
Lil kulħadd immorru nuru
Li aħna ulied ta’ Sant’Andrija.

Dana l-isem ta’ din il-banda
Fost l-oħrajn huwa l-aħjar
Huwn l-Isem ta’ Sant’Andrija
Ta’ Ħal-Luqa it-Titular.

Viva ngħidu ‘l Qaddis tagħna
Il-Kbir Appostlu Sant’Andrija
Viva dejjem dik il-Banda
Li għalih hija msemmija.

Bir-raġun o Banda tagħna
Miegħek nibqgħu mgħaqudin
Għax il-kbir Ismek S. Andrija
Huwa l-għaxqa ta’ Ħal-Luqin.

БК мелбет вход БК мелбет