ŻUR UKOLL IS-SITI TAGĦNA FUQ

Presepju mill-Għaqda Mużikali Sant' Andrija 2014

Presepju original ieħor mill-membri fo ħdan l-Għaqda Mużikali Sant' Andrija fis-sotteran tas-sede tas-Soċjeta f'Misraħ il-Knisja Ħal Luqa. It-tema tal-presepju huwa ta' paseaġġi Maltin. Grazzi speċjali tmur lejn dawk li ħadmu fosthom Charles Attard, Adrian Gatt, Raymond Zammit, Pierre Vella, Rio Calleja, Nathaniel Curmi, Matthew Attard, Clayton u Gareth Cutajar.

Read More

Presepju 2014 fuq l-istazzjoni tat-Televiżjoni Nazzjonali

Presepju original ieħor mill-membri fo ħdan l-Għaqda Mużikali Sant' Andrija fis-sotteran tas-sede tas-Soċjeta f'Misraħ il-Knisja Ħal Luqa. It-tema tal-presepju huwa ta' paseaġġi Maltin.

Read More

PyroStars 2014

S-Saint Andrew's Band Fireworks Factory reġgħet offriet spettaklu ieħor mill-aqwa li ġie mfaħħar minn kulħadd. Uniku f'Ħal-Luqa!

Read More

”Inno per S Andrea” li kien jindaqq mill-Orchestra San Andrea aktar min mitt sena ilu.

Inno per San Andrea (Hymn to St' Andrew) composed for Orchestra in 1911, adapted for Windband by Mro Paul Schembri and directed by Mro Michael Pulis.

Read More

Programm Mużikali w Vokali 29 ta'Novembru 2014

Silta mil-Programm Mużikali w Vokali 2012. Dan il-Programm isir kull sena b'ċelebrazzjoni tal-Festa Liturġika tal-Patrun tagħna Sant'Andrija

Read More

Aħna tat-Titular!

Dana l-isem ta' din il-banda, fost l-oħrajn huwa l-aħjar. Huwa l-Isem ta' Sant'Andrija, ta'Ħal-Luqa it-Titular

Pedestall Meravilja

Pedestall Meravilja


Pedestall Meravilja

Wasal il-ħin tant mistenni. Kulħadd moħħu fil-pedestall. Il-Banda Sant’ Andrija esegwiet programm mużikali fuq il-planċier taħt id-direzzjoni tas-surmast tagħha Paul Schembri. Il-mument tant mistenni wasal ukoll.

Il-Knisja wara l-attakk tad-9 t'April 1942

L-attakk tad-9 t’April 1942


Ix-Xeltrijiet f’Ħal Luqa

Għalkemm mal-bidu tal-gwerra xi familji kienu iddeċidew li jħaffru x-xeltrijiet tagħhom, taħt djarhom stess, il-Gvern dam ma beda jħaffer xeltrijiet pubbliċi f’Ħal Luqa.

Programm Annwali għal Festa Liturgika 2014

Programm Festa Liturgika 2013


Programm Annwali 2014

L-Għaqda Mużikali Sant’Andrija Luqa ser ittelgħa l-programm annwali tagħha fl-okkażjoni tal-Festa Liturġika tal-Appostlu Sant’ Andrija. Il-programm ser jkun is-Sibt 29 ta’ Novembru 2014, ġewwa t-Teatru Metanoia Ħal Luqa fis-7.30pm.

Ritratt antik tal-Palazz Bethsaida f’Misrah il-Knisja.

Palazz Bethsaida.


1952 – Palazz Bethsaida f’Misraħ il-Knisja

Jekk xejn, hu zgur li l-Ghaqda Muzikali Sant’ Andrija dejjem kienet immexxija minn nies li dejjem habbewha u harsu l-interessi taghha sabiex jibqa’ sod l-ghan li ghalih twaqqfet din l-ewwel Socjeta Muzikali Halluqija mis-sur Giuseppe Micallef fl-1883.

Din l-arma tal-banda tagħna biha ninsabu wisq kburin. Jekk xi Ħal-Luqi ma ssellimx lilha ma jkunx min-nisel ta' Ħal-Luqin