ŻUR UKOLL IS-SITI TAGĦNA FUQ

Malta International Fireworks Festival 2014

Spettaklu ta'nar mtella' mis-Saint Andrew's Band Fireworks Factory fil-Malta International Fireworks Festival 2014

Read More

Programm Mużikali Festa 2013

Is-silta Come Saprei kantata minn Eleanor Cassar waqt il-Programm Mużikali tal-Festa 2013.

Read More

Dar l-Armar 2013

Il-ħidma tad-Dilettanti fi'ħdan is-Sezzjoni Armar; ħidma kontinwa mill-qalb!

Read More

St. Andrew's Band Fireworks Factory

Mil-kumpless tan-nar tal-Għaqda tagħna. Dejjem kburin b'dan l-isem tagħna!

Read More

Programm Mużikali w Vokali 30 ta'Novembru

Silta mil-Programm Mużikali w Vokali li jsir kull sena b'ċelebrazzjoni tal-Festa Liturġika tal-Patrun tagħna Sant'Andrija

Read More

Aħna tat-Titular!

Dana l-isem ta' din il-banda, fost l-oħrajn huwa l-aħjar. Huwa l-Isem ta' Sant'Andrija, ta'Ħal-Luqa it-Titular

Mcauchistatwa3 MICHELANGELO SAPIANO

Pedestall Meravilja


Pedestall Meravilja

Wasal il-ħin tant mistenni. Kulħadd moħħu fil-pedestall. Il-Banda Sant’ Andrija esegwiet programm mużikali fuq il-planċier taħt id-direzzjoni tas-surmast tagħha Paul Schembri. Il-mument tant mistenni wasal ukoll.

knisjawara9apr42 MICHELANGELO SAPIANO

L-attakk tad-9 t’April 1942


Ix-Xeltrijiet f’Ħal Luqa

Għalkemm mal-bidu tal-gwerra xi familji kienu iddeċidew li jħaffru x-xeltrijiet tagħhom, taħt djarhom stess, il-Gvern dam ma beda jħaffer xeltrijiet pubbliċi f’Ħal Luqa.

PosterProgramNov2013 MICHELANGELO SAPIANO

Programm Festa Liturgika 2013


Programm Annwali 2013

L-Għaqda Mużikali Sant’Andrija Luqa ser ittelgħa l-programm annwali tagħha fl-okkażjoni tal-Festa Liturġika tal-Appostlu Sant’ Andrija. Il-programm ser jkun propju f’nhar il-Festa Liturġika t’ 30 ta’ Novembru 2013, ġewwa t-Teatru Metanoia Ħal Luqa fis-7.30pm.

KazinOld MICHELANGELO SAPIANO

Palazz Bethsaida.


1952 – Palazz Bethsaida f’Misraħ il-Knisja

Jekk xejn, hu zgur li l-Ghaqda Muzikali Sant’ Andrija dejjem kienet immexxija minn nies li dejjem habbewha u harsu l-interessi taghha sabiex jibqa’ sod l-ghan li ghalih twaqqfet din l-ewwel Socjeta Muzikali Halluqija mis-sur Giuseppe Micallef fl-1883.

Din l-arma tal-banda tagħna biha ninsabu wisq kburin. Jekk xi Ħal-Luqi ma ssellimx lilha ma jkunx min-nisel ta' Ħal-Luqin